ابزارهای جدید ضد قلدری در اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرامما ابزارهای جدیدی را برای مبارزه با قلدری اعلام می کنیم، از جمله روش جدیدی برای شناسایی و گزارش قلدری در عکس ها.منبع