ارائه تجربه ایمن تر و خصوصی تر به جوانان | وبلاگ اینستاگرامایجاد تجربه ای در اینستاگرام که برای جوانان امن و خصوصی است، اما در عین حال سرگرم کننده با چالش های رقابتی همراه است. ما می خواهیم آنها به راحتی دوستان جدیدی پیدا کنند و با خانواده خود همگام باشند، اما نمی خواهیم آنها با DM های ناخواسته یا نظرات غریبه ها برخورد کنند. ما فکر می‌کنیم حساب‌های خصوصی انتخاب مناسبی برای جوانان است، اما می‌دانیم که برخی از سازندگان جوان ممکن است بخواهند حساب‌های عمومی داشته باشند تا دنبال‌کننده‌های خود را ایجاد کنند.منبع