استفاده از محدودیت در اینستاگرام برای مقابله با قلدری | وبلاگ اینستاگرامما در حال اعلام ویژگی محدود کردن هستیم تا بتوانید از حساب خود در برابر تعاملات ناخواسته محافظت کنید و در برابر قلدری و آزار سایبری مبارزه کنید.منبع