استوری اینستاگرام را فقط برای دوستان نزدیک انتخاب کنید | وبلاگ اینستاگرامامروز، می‌توانید فهرست دوستان نزدیک خود را در Stories ایجاد کنید و فقط با افرادی که اضافه کرده‌اید به اشتراک بگذارید.منبع