استیکرهای جدید اختصاصی اینستاگرام برای برزیل – اینستاگرامامروز استیکرهای جدید و اختصاصی برزیل را به زبان پرتغالی معرفی می کنیم. آن‌ها به شما کمک می‌کنند زمینه و خلاقیت بیشتری به استوری‌هایتان اضافه کنید، چه برای نشان دادن این که یک «رفیق» «عالی کار کرد»، روزتان «عالی» است، یا هوا «طوفانی» است. مهم نیست که چه کاری انجام می دهید یا چه احساسی دارید، می توانید از هر یک از آنها استفاده کنید…منبع