اطلاعیه امنیتی از CTO اینستاگرام – اینستاگرامدر اینستاگرام، ما برای امنیت و ایمنی جامعه ارزش قائل هستیم. به این ترتیب، ما می خواهیم شما را از یک باگ در اینستاگرام مطلع کنیم. از این اشکال می توان برای دسترسی به آدرس ایمیل و شماره تلفن کاربر، از جمله افرادی که اطلاعات خود را خصوصی نگه می دارند، استفاده کرد. با این حال، رمز عبور و سایر داده های مربوط به فعالیت شما در اینستاگرام تحت تأثیر دسترسی غیرمجاز قرار نمی گیرند.منبع