ایجاد یک انجمن حمایت عاطفی در فیس بوک

پس از به اشتراک گذاشتن افکار خود در فیس بوک در مورد احساس تنهایی، مارتین N. متوجه شد که دیگران نیز به یک خروجی نیاز دارند. او گروه Tales of Nigerians را تأسیس کرد تا به مردم فضای امنی بدهد تا تجربیات زندگی خود را به اشتراک بگذارند، ارتباط برقرار کنند و در مورد سلامت روان و هوش هیجانی بیاموزند. اکنون، بیش از 80000 عضو داستان های خود را می گویند و احساس می کنند دیده می شوند.

منبع