ایمن نگه داشتن نظرات اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرامهنگامی که من و مایک برای اولین بار اینستاگرام را ایجاد کردیم، می خواستیم که این یک جامعه پذیرایی باشد که مردم بتوانند زندگی خود را به اشتراک بگذارند.منبع