اینستاگرام، Safernet و Xuxa مجموعه‌های قلدری را در IGTV – Instagram راه‌اندازی کردند
منبع