اینستاگرام، Safernet و Xuxa مجموعه‌های قلدری را در IGTV – Instagram راه‌اندازی کردندآدریانا بومبوم، برونا لینزمایر، دیگو هیپولیتو، گلیسی داماسکنو، هوگو گلاس، جوجو تودینیو و جوانانی از جامعه اینستاگرام با مجری در مورد قلدری اینستاگرام صحبت می‌کنند، با همکاری SaferNet، از Xuxa Meneghel برای ارائه #ÉDaMinhaConta (این تجارت من است) دعوت کردند. مجموعه ای از چت ها برای کمک به جوانان برای درک، مقابله و مبارزه با قلدری در رسانه های اجتماعی.منبع