اینستاگرام استیکر را به مناسبت ماه آگاهی سیاه پوستان – اینستاگرام راه اندازی کرداینستاگرام امروز استیکر جدیدی را برای استوری ها که توسط برزیلی ها ساخته شده است، برای برزیلی ها راه اندازی می کند. برای جشن گرفتن ماه آگاهی سیاهان، الهام بخشیدن به بیان از طریق تصاویر و تقویت صداهای حاضر در پلتفرم، از هنرمندان، سازندگان، محققان و نمایندگان برجسته جامعه سیاهپوست برزیل دعوت کردیم تا در خلق هویت بصری شرکت کنند…منبع