اینستاگرام به کاربران کمک می کند تا استوری های رای را ثبت و به اشتراک بگذارند | وبلاگ اینستاگراماینستاگرام رای دهندگان آمریکایی را با اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام مرتبط می کند. در روز انتخابات، برچسب «من رأی دادم» را برای به اشتراک گذاشتن تجربیات رای دادن ارائه خواهیم کرد.منبع