اینستاگرام سریال «عشق در اسلاید اول» را منتشر کرد که در آن عشق سیاهی که در اینستاگرام شکوفا شد را برجسته می کند
منبع