اینستاگرام ماه غرور LGBTIQ+ را با سریال برزیلی #FamilyPride – اینستاگرام جشن می گیردتنوع در DNA اینستاگرام است و به مناسبت ماه غرور LGBTIQ+، مجموعه #OrgulhoFamília (“غرور خانواده”) را ارائه کردیم تا از جامعه ای که هزاران جوان در سراسر کشور الهام بخش هستند تا آن چیزی که هستند باشند، تجلیل کنیم. کل سریال در کانال های IGTV مجری Matheus Mazzafera (@matmazzafera) که سریال را معرفی می کند و GNT (@gnt) به عنوان بخشی از یک …منبع