اینستاگرام موزیک ویدیوی عمودی را با لودمیلا، ام سی سوفیا، مل گونسالوز و رافائل مایک برای جشن گرفتن ماه آگاهی سیاه منتشر کرد – اینستاگرام
منبع