اینستاگرام موزیک ویدیوی عمودی را با لودمیلا، ام سی سوفیا، مل گونسالوز و رافائل مایک برای جشن گرفتن ماه آگاهی سیاه منتشر کرد – اینستاگرامپروژه “Se Gosta, Se Mostra” که صداهای سیاه را از جامعه اینستاگرام ارائه می دهد، دارای موزیک ویدئویی است که به طور انحصاری برای IGTV با مشارکت Mynd8 و گروه MOOC تولید شده است به مناسبت ماه آگاهی سیاه، اینستاگرام از اعضای جامعه خود دعوت کرد تا این ماه را جشن بگیرند. قدرت و تنوع نسل جدید جوانان که…منبع