اینستاگرام 700 میلیون کاربر را جشن گرفت | وبلاگ اینستاگرامما بسیار خوشحالیم که اعلام کنیم جامعه ما به بیش از 700 میلیون اینستاگرامر رسیده است.منبع