بررسی نحوه عملکرد جستجوی اینستاگرامجستجوی اینستاگرام برای کمک به جستجوگران برای یافتن حساب‌ها و علایق در فاکتورهای مختلف ساخته شده است. هدف این است که مرتبط ترین نتیجه را برای هر عبارت جستجو پیدا کنید، در مورد نحوه عملکرد جستجوی اینستاگرام بیشتر بدانید.منبع