برنامه #BlackVisionaries #BlackVisionaries با کمک هزینه 650000 دلاری برای اولین بار در اینستاگرام و موزه بروکلین 2022ما در حال باز کردن برنامه های کاربردی برای برنامه 2022 Black Visionaries هستیم. ما با موزه بروکلین برای حمایت از هنرمندان، طراحان و مشاغل سیاه پوست همکاری کرده ایم.منبع