بنیانگذاران اینستاگرام جوایز محترم دریافت کردند | وبلاگ اینستاگرامکوین سیستروم و مایک کریگر، بنیانگذاران اینستاگرام، اخیراً در فهرست 40 زیر 40 سال Fortune و لیست 25 زیر 25 سال Business Insider مفتخر شدند.منبع