بهبود دسترسی از طریق پشتیبانی متن جایگزین | وبلاگ اینستاگرامما در حال معرفی دو پیشرفت جدید هستیم تا استفاده از اینستاگرام را برای افراد دارای نقص بینایی آسان‌تر کنیم.منبع