به افراد کنترل زمان و آنچه در اینستاگرام می بینند را بدهید | وبلاگ اینستاگرامامروز، حالت آرام را در اینستاگرام همراه با سایر ویژگی‌های جدید راه‌اندازی می‌کنیم که به افراد امکان کنترل بیشتری بر تجربه‌شان در اینستاگرام می‌دهد.منبع