به روز رسانی ابزارهای تأیید و تأیید هویت | وبلاگ اینستاگرامما در حال به روز رسانی سه ابتکار مهم هستیم که اینستاگرام و جامعه ما را ایمن نگه می دارد.منبع