بیانیه کوین سیستروم، بنیانگذار اینستاگرام در مورد کناره گیری | وبلاگ اینستاگرامبیانیه کوین سیستروم مبنی بر کناره گیری از سمت مدیرعاملی اینستاگرام پس از هشت سال و افزایش شرکت از 13 به 1000+ نفر.منبع