تست Layout جدید برای بهبود پروفایل اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرامما روش‌های جدیدی را آزمایش می‌کنیم که بتوانید خودتان را بهتر بیان کنید و راحت‌تر با افرادی که در نمایه خود به آنها اهمیت می‌دهید ارتباط برقرار کنید.منبع