تولدت مبارک، استوری اینستاگرام! | وبلاگ اینستاگرامدر طول دو سال گذشته، Stories تبدیل به خانه ای برای ابراز خود و به اشتراک گذاری معمولی برای بیش از 400 میلیون اینستاگرامر هر روز شده است.منبع