جدید: ارسال یک ویدیوی زنده در پیام مستقیم | وبلاگ اینستاگراماکنون می توانید ویدیوهای زنده را در دایرکت برای دوستان ارسال کنید. با یک ضربه زدن روی نماد Direct، می توانید ویدیوی زنده خود را ارسال کنید.منبع