جدید: استوری اینستاگرام و ذخیره در وب موبایل | وبلاگ اینستاگراماز امروز می‌توانید instagram.com را به دو روش جدید تجربه کنید: ایجاد استوری و ذخیره پست‌هایی که دوست دارید.منبع