جدید: استیکرهای اینستاگرام برای خورشید گرفتگی | وبلاگ اینستاگرامامروز سه برچسب جدید را برای جشن گرفتن خورشید گرفتگی کامل در آمریکای شمالی راه اندازی می کنیم.منبع