جدید: استیکرهای اینستاگرام برای فصل های در حال تغییر | وبلاگ اینستاگرامامروز ما استیکرهای جدیدی را برای نشان دادن تغییر فصول در سراسر جهان معرفی می کنیم.منبع