جدید: فیلتر چهره اینستاگرام الهام گرفته از جامعه | وبلاگ اینستاگرامما یک فیلتر نور رنگین کمان را با الهام از جامعه خود راه اندازی می کنیم. اکنون می توانید یک پرتو نور رنگارنگ به هر سلفی اضافه کنید.منبع