جدید: فیلتر چهره اینستاگرام قابل تنظیم | وبلاگ اینستاگرامامروز، ما در حال ارائه یک فیلتر چهره قابل تنظیم هستیم که فرهنگ و سبک دهه 1960 را زنده می کند.منبع