جدید: ویدیوی زنده خود را در تلفن خود ذخیره کنید | وبلاگ اینستاگراماز امروز، این گزینه را خواهید داشت که در پایان پخش، ویدیوی زنده خود را در تلفن خود ذخیره کنید.منبع