جشن #غرور 2018 در اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرامرهبران جوان جامعه LGBTQ+ باید الگوهای خود را برای گفتگو در مورد زندگی، کار و نحوه الهام بخشیدن به مردم ملاقات کنند.منبع