جشن فصل انفاق در اینستاگرام | وبلاگ اینستاگرامفصل تعطیلات امسال متفاوت به نظر می رسد، از نحوه جمع شدن ما با دوستان و خانواده گرفته تا روش هایی که به جامعه خود ارائه می دهیم. از امروز تا Giving Tuesday در 1 دسامبر، یک استوری به اشتراک گذاشته شده «Giving Tuesday» را در جلوی نوار Stories شما ارائه می دهیم، که مردم را تشویق می کند تا مستقیماً در اینستاگرام از کسب و کارهای کوچک حمایت کنند و کمک مالی مستقیم به یک غیرانتفاعی در فید را آسان تر می کند. .منبع