حساب @shop اکنون باز است | وبلاگ اینستاگراممعرفی @shop، یک حساب کاربری جدید برای جامعه ما از افرادی که عاشق کشف و خرید آخرین روندها هستند، ایجاد شده است.منبع