حمایت از زنان بیوه در روز ولنتاین با استفاده از اینستاگرام

Ashley M. جنبشی را ایجاد کرد تا کسانی را که در روز ولنتاین بیشتر به آن نیاز داشتند شگفت زده و خوشحال کند.

پست حمایت از زنان بیوه در روز ولنتاین با استفاده از اینستاگرام اولین بار در متا پدیدار شد.منبع برای دیدن ویدیوهای بیشتر Community Voices، از https://fb.me/CommunityVoicesVideos دیدن کنید.

پس از تأسیس پروژه غیرانتفاعی روز ولنتاین، جامعه اینستاگرامی او، Pretty Things by AE Manning، داوطلب شد تا صدها گل تحویل دهد، در حالی که نامزدهای دریافت شده از طریق پیام‌های مستقیم اینستاگرام به او این امکان را می‌داد که حتی بیوه‌های بیشتری برای حمایت پیدا کند.