درباره ساختن یک رابط کاربری سیال | وبلاگ اینستاگرامطی یک فرآیند بسیار تکراری، تیم کوچکی از مهندسان و طراحان از نزدیک با هم کار کردند تا برخی از مؤلفه‌های رابط کاربری استاندارد ما را بازنگری کنند تا تجربه‌ای را که در برنامه Threads اینستاگرام می‌بینید توسعه دهند.منبع