درخواست از مردم برای تولدشان | وبلاگ اینستاگرامدر تلاش مستمر اینستاگرام برای ایجاد ویژگی‌های ایمنی جدید برای جوانان، ما از مردم می‌خواهیم که روز تولد خود را به اشتراک بگذارند تا از تجربیات مناسب برای گروه سنی مناسب اطمینان حاصل کنیم.منبع