رئیس جدید اینستاگرام آدام موسری معرفی شد | وبلاگ اینستاگرامما خوشحالیم که آدام موسری را به عنوان رئیس جدید اینستاگرام معرفی می کنیم.منبع