راه اندازی AMBER Alerts در اینستاگرام برای کمک به یافتن کودکان گمشدهامروز، در اینستاگرام به مناسبت روز جهانی کودکان مفقود شده که در آن با سازمان‌هایی در سراسر جهان همکاری کرده‌ایم، هشدارهای کهربایی را اعلام می‌کنیم.منبع