راه های بیشتر برای پاسخ با عکس در دایرکت اینستاگرام | وبلاگ اینستاگراماز امروز می‌توانید پیام‌های متنی در Direct را با افزودن پس‌زمینه بصری گویاتر کنید.منبع