سازندگانی که وضعیت موجود را به چالش می کشندخالقانی که فرهنگ را تعریف می کنند برای مجموعه ای از پرتره ها با الهام از داستان های خودشان. اینستاگرام از این پرتره‌ها در مکان‌های فرهنگی و زمینه‌ای مرتبط پرده‌برداری می‌کند، که جرقه‌ای برای گفت‌وگو در سراسر کشور خواهد شد تا نسل بعدی را الهام بخشد تا خودشان را کشف کنند و تصمیم بگیرند که چه کسی باشند.منبع