فصل بعدی در داستان برند اینستاگرام | وبلاگ اینستاگراماینستاگرام پلتفرم جهانی جدیدی به نام «Yous To Make» راه اندازی می کند. این فرصتی است برای کاربران تا کشف کنند که چه کسانی هستند و آنها را با جوامع و علایق خود مرتبط کنند.منبع