فید اینستاگرام خود را با موارد دلخواه و فالو کن کنترل کنیدما در حال معرفی موارد دلخواه و دنبال کننده در اینستاگرام هستیم که به شما امکان می دهد آنچه را که در فید خود می بینید کنترل کنید.منبع