فیلترهای جدید چهره در دوربین | وبلاگ اینستاگرامامروز، فیلترهای چهره جدیدی را در دوربین اینستاگرام راه اندازی می کنیم تا راه های بیشتری برای تبدیل یک سلفی معمولی به چیزی سرگرم کننده و سرگرم کننده به شما ارائه دهیم.منبع