فیلتر صورت جدید برای روشن کردن لحظه | وبلاگ اینستاگرامما یک فیلتر چهره جدید اضافه کرده‌ایم که به شما امکان می‌دهد با قرار دادن پرتوی نور بر روی سلفی یا دنیای اطرافتان، لحظه‌ها را روشن کنید.منبع