فیلتر چهره جدید برای سفارشی کردن ظاهر و انتقال خود به مکان های جدید | وبلاگ اینستاگرامما یک فیلتر چهره جدید به دوربین اضافه کرده‌ایم که به شما امکان می‌دهد یک جفت سایه عالی را انتخاب کنید و شما را به مکان‌هایی در سراسر جهان منتقل کند.منبع