مجموعه راه اندازی اینستاگرام و GNT درباره کارآفرینی زنان – اینستاگراماینستاگرام و GNT سری جدید “Criadoras do Brasil” را در کانال IGTV GNT (@gnt) راه اندازی کردند که توسط Thaynara OG ارائه شده است. ثاینارا هر هفته داستان زنی را ارائه می کند که با استفاده از اینستاگرام کسب و کار خود را راه اندازی کرده است. این شش قسمت بینندگان را به پشت صحنه مشاغل زنان خلاق و الهام بخش می برد که موفق شده اند…منبع