محافظت از ابراز وجود در اینستاگرام | وبلاگ اینستاگراممعرفی ابزارهای جدید برای کمک به ایمن نگه داشتن اینستاگرام، از جمله فیلترهایی برای نظرات توهین آمیز و هرزنامه هایی که به چندین زبان کار می کنند.منبع