محافظت از کاربران با فیلترهای قلدری در اینستاگرام | وبلاگ اینستاگراماینستاگرام اکنون کامنت های قلدری را که برای آزار و اذیت یا ناراحتی دیگران است فیلتر می کند. همچنین برای تجلیل از افرادی که مثبت اندیشی می کنند، جشن مهربانی را اعلام کرد.منبع