معرفی اشتراک‌گذاری @mention برای استوری اینستاگرام | وبلاگ اینستاگراموقتی شخصی از شما در استوری خود نام می برد، اکنون گزینه ای برای اضافه کردن آن محتوا به استوری خود خواهید داشت.منبع